سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمال آقایی طرزجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، آب دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا کبیری سامانی – دانشجوی دکتری عمران دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت علمی دانشگاه شهر کر
سید محمود برقمی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
ناصر ساداتی – استاد دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پیش بینی و تعیین نرخ اتقال رسوب در طول سواحل و مجاورت سازه های دریایی و ساحلی از جمله موضوعات اساسی و مشکل آفرین در بخش مهندسی سواحل و بنادر می باشد. به نحوی که محققین مختلف نطالعات وسیعی را بمنظور دستیابی به فرمولهایی جهت پیش بینی نرخ حمل رسوب انجام داده اند. لیکن روابط ارائه شده در بسیاری از موارد با واقعیتها تطابق نداشته و چه بسا بسیاری از این روابط در تقابل با یکدیگر قرار دارند. تعیین نرخ انتقال رسوب معمولا به دو روش انرژی موج یا تنش برشی صورت می گیرد. و در این زمینه مدلهای عددی، که عمدتا پدیده را بصورت دو بعدی مدلسازی می نمایند، متکی بر روش تنش برشی هستند و از معادلات Depth-Integrated Log-Wave استفاده می نمایند. مدلهای فیزیکی عموما شامل حوضچه موج و دستگاه تولید موجهای متناوب بوده و با شبیه سازی خط ساحلی، تاثیرات اندرکنش جریانات دریایی با خط ساحلی مورد بررسی قرار می گیرد. مطالعات میدانی نیز که به نحو چشمگیری مورد توجه قرار گرفته، علاوه بر اینکه منشا مدلهای واقع گرایانه تری هستند، اطلاعاتی مفید برای واسنجی مدلهای عددی و آزمایشگاهی نیز می باشند.