سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مسلمی – کارشناس ارشدمهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بهرخ حسینی هاشمی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در این مقاله، یک روش جدید جهت استفاده در طراحی لرزه ای ساختمانهای جدید و همچنین ارزیابی پاسخ سازه های موجود به نام روش YPS (طیف نقطه تسلیم) توضیح داده شده است. روش طیف نقطه تسلیم ، مبنای عملکردی روش طیف ظرفیت را مد نظر دارد و همچنین از روشهای استاتیکی غیر خطی ATC40 و FEMA273274 نیز جهت استفاده در تخمین پاسخ های مختلف سازه ها استفاده می کند. در این روش با استفاده از مفهوم سازه یکدرجه آزاد معادل و آنالیزهای استاتیکی غیر خطی به تحلیل و طراحی سازه های چند درجه آزاد پرداخته می شود. نکته دیگر درمورد روش طیف نقطه تسلیم آن است که در اینروش می توان با اسفتاده از ترکیبات مجاز مقاومت و سختی، سازه ها را طوری طرح کرد که شکل پذیری و تغییر مکان نسبی بین طبقه ای به مقادیر دلخواه محدودشوند. دراین مقاله، از روش طیف نقطه تسلیم جهت برآورد پاسخهای تغییر مکان، شاخص تغییر مکان بین طبقه (IDI) و چرخشهای پلاستیک مفاصل، در ساختمانهای بتنی قاب خمشی با رفتار غالب پیچشی استفاده شده است. مدلهای استفاده شده، ۳ قاب خمشی بتنی۵ طبقه می باشند. در این رابطه جهت بهبود مقادیر پاسخها از مشخصات مودهای سازه صدمه خورده استفاده شده است. در روش اولیه طیف نقطه تسلیم جهت محاسبه پاسخها از شکل مودهای الاستیک استفاده میشد که پس از ورود سازه به فاز غیر خطی استفاده از شکل موهای الاستیک در روش طیف نقطه تسلیم با اشکال مواجه میباشد. بنابراین در این مقاله مودهای سازه صدمه خورده (مودهای پلاستیک) جهت برآورد مقادیر پاسخ مدلها لحاظ شد که مطالعات انجام شده نشان دهنده بهبود قابل ملاحظه در برآورد پاسخ ساختمان های بتنی قاب خمشی با رفتار غالب پیچشی میباشد.