مقاله کاربرد روش غيرمخرب جريان گردابي در تعيين عمق لايه کربن زدايي در فولادها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش غيرمخرب جريان گردابي در تعيين عمق لايه کربن زدايي در فولادها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عمق لايه کربن زدايي شده
مقاله آزمون غيرمخرب
مقاله آزمون جريان گردابي
مقاله امپدانس نرماله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاشفي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: كهربائي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صاحب علم عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کربن زدايي اثرات نامطلوبي بر خواص مکانيکي فولاد از جمله سختي، مقاومت به سايش و خستگي دارد. از آنجا که تقريبا در فرآيند توليد تمامي قطعات توليدي در صنعت، حداقل يک مرحله عمليات در دماي بالا مانند فورج گرم يا عمليات حرارتي پيش بيني مي شود، از نقطه نظر کاربردي تعيين عمق لايه کربن زدايي شده اهميت ويژه دارد. روش هاي سنتي جهت تعيين عمق اين لايه روش هاي مخرب شامل متالوگرافي ويا سختي سنجي است که وقت گير و پرهزينه مي باشند. آزمون جريان گردابي يک آزمون غيرمخرب است که به سرعت اجرا شده و از آنجا که پاسخ آن به ترکيب شيميايي و ريزساختار ماده موردنظر حساس است، لذا به دليل تفاوت خواص مغناطيسي لايه کربن زدايي شده با ديگر قسمت هاي قطعه، مي توان از اين روش غير مخرب در تعيين عمق لايه کربن زدايي شده در قطعات فولادي بهره گرفت. در اين پژوهش به منظور بدست آوردن عمق هاي متفاوت از لايه کربن زدايي شده، فولادCK45  در دماي ۹۰۰oC در زمان هاي متفاوتي قرار داده شده و اندازه اين لايه ها با سه روش مشاهدات ميکروسکوپي، سختي سنجي و جريان گردابي تعيين گرديده و نتايج حاصله با يکديگر مقايسه شده اند. در تحقيق حاضر، پارامترهاي پاسخ به جريان القايي شامل ولتاژهاي اوليه و ثانويه، اختلاف فاز ولتاژ و جريان، امپدانس نرماله شده و هارمونيک ها، مورد توجه و بررسي قرار گرفته اند. نتايج حاصله نشان دهنده دقت قابل قبول جريان گردابي در مقايسه با دو روش مخرب ديگر مي باشد.