سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا مهرکوشا – کارشناس ارشد مکانیک – ساخت و تولید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان
مهدی احمدی نجف آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی مکانیک
امیرحسین رحمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

عدم آب بندی در ناحیه تماس سوپاپ و سیت آن باعث نشت گاز از محفظه تراکم موتور می گردد. دراین تحقیق برای تشخیص همزمان میزان، موقعیت و زمان شروع نشت گاز از روش آزمون غیرمخرب آکوستیک ایمیشن (AE) استفاده می شود از نتایج این تحقیق می توان در بررسی عملکرد موتور در مرحله تولید و موتور کارکرده استفاده نمود. موج حاصل از جریان فرار گاز از محل تماس سوپاپ و نشیمنگاهش سبب تولید موج تنش در بدنه موتور می گردد که جابجایی ناشی از ان توسط سنسورهای با حساسسیت زیاد اندازه گیری می شود. با استفاده از یک مجموعه آزمایش، شرایط محفظه احتراق موتور و نشت سوپاپ شبیه سازی گردیده و سیگنال مربوط به نشت گرفته شده است تاثیرعواملی چون اختلاف فشار، اندازه درز نشت و موقعیت قرار گرفتن سنسور روی سیگنال دریافت شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج اخذ شده نشان میدهد که حساسیت این روش در تشخیص نشت بمراتب بیشتر از روشهای معمول است و بین جریان نشت گاز و مشخصه های سیگنال اکوستیک ایمیشن ارتباط مشخص وجود دارد. با افزایش شدت و اغتشاش جریان نشت ، انرژی سیگنال اکوستیک ایمیشن افزایش پیدا میکند.