سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یونس فداکار القلندیس – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهرا

چکیده:

در چند سال اخیر، هندسه فرکتال در عرصه علوم فنی، به خوبی توانسته است وارد شود؛ با گسترش این علم در رشته های مهندسی، کاربردهای آن روز به روز بیشتر و متنوع تر می شود. یکی از روش های بسیار نوین در عرصه پردازش فرکتالی که در مورد اکتشافات ژئوشیمیایی مورد توجه واقع شده است. در این روش با انتقال داده ها از حوزه مکان به « طیف توان- مساحت » است روش فرکتالی حوزه فرکانس با استفاده از تبدیلات دوبعدی فوریه، جوامع فرکانسی مربوط به سیگنال ژئوشیمیایی (داده های ژئوشیمیایی) در یک تحلیل بعد فرکتالی از هم تفکیک می شوند. بدین منظور با محاسبه طیف توان فرکانسی مربوط به سیگنال بدست آمده و تحلیل فرکتالی رفتار آن، فیلترهای دیجیتالی طراحی می شود. در نهایت با استفاده از این فیلتر ها، جوامع آنومالی از مقادیر زمینه جدا می گردد. در این مقاله با استفاده از داده های واقعی مربوط به رسوبات آبراهه ای، قابلیت و توانایی این روش مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نشان داده شد که این روش از قابلیت های بالقوه و باارزشی در تحلیل ضمنی فرایندهای چندگانه موثر در غنی شدگی (یا تهی شدگی) عناصر داشته و می تواند به عنوان یک روش مورد اعتماد معرفی شود.