سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی احدی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اردشیر هزار خانی – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالورژنی
حمید یاسی پور طهرانی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نقشه های ژئوشیمیایی توسط داده های بدست آمده از نمونه های رسوبات ابراهه ای روشی قدرتمند و ارزان برای تشخیص مناطق امید بخش کانی سازی می باشد، اما جداسازی مناطقناهنجار از زمینه همیشه سخت و دشوار بوده است. در اینگونه مطالعات روشهای آماری و ریاضی برای جداسازی مناطق ناهنجار از زمینه بکار گرفته می شود. اگرچه این روشها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند اما در کل موقعیت فضائی نمونه عا و فرم هندسی ناهنجاری را در نظر نمی گیرند در صورتی که این پارامترها بسیار مهم و تعیینکننده می باشند . یکی از روش هایی که موقعیت قضائی نمونه ها را در نظر م گیرند روش فرکتال می باشد. روش فرکتال روشی بسیارمناسب و مفید برای تشخیص و جداسازی الگوهای متفاوت توزیع عناصر که رفتار فرکتالی دارند می باشد. این مقاله مقدمه ای بر مدل محیط – مساحت و مدل عیار – محیط روش فرکتال را بیان می کند و در قالب یک مطالعه موردی داده های نمونه برداری رسوبات ابراهه ای برگه ۱:۵۰۰۰۰ شیرین کند را مورد بررسی قرار می دهد. برای این مالعه ۱۸۰ نمونه از رسوبات آبراهه ای جمع آوری شد و این نمونه ها برای ۲۳ عنصر مورد آنالیز قرار گرفت و برای ۷ عنصر توسط روشهای آمار کلاسیک و روش فرکتالی عیار – محیط حد آستانه و ناهنجاری ها مشخص گردید . اما شایان ذکر است که ناهنجاری هایی که با روش فرکتالی مشخص گردید، با توجه به کنترلهای زمینی و بررسی های تکمیلی از اعتبار بیشتری برخوردار بودند.