سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

گلناز جوزانی کهن – کارشناسی ارشد مهندسی معدن – اکتشاف معدن

چکیده:

جدایش آنومالی از زمینه یکی از مهمترین و کلیدی ترین مراحل در اکتشاف ژئوشیمیایی می باشد روشهای مختلفی برای جداسازی و تشخیص مناطق آنومال از زمینه وجود دارد که از روشهای آماری ساده براساس پارامترهای آماری تابع توزیع تا روشهای پیچیده فرکتالی براساس ساختار فضایی داده ها تغییر می کنند . هندسه فرکتال در چند دهه اخیر با گسترش روزافزون درعلوم و فنون مختلف جنبه های کاربردی خود را به نحو احسن اثبات کرده است.