سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدعلی ریاحی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمد حیدری – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در طراحی ابنیه های فنی و مهندسی تشخیص تمامی لایه های زیرسطحی ضروری است. اما لایه هایی که از صفر تا حداکثر ضخامت تئوری تجاوز نمی کند (لایه های پنهان) را نمی توان به سادگی تشخیص داد. به وسیله روش زمان دو جانبه تعمیم یافته (GRM) می توان سرعت میانگینی برای لایه های بالایی به دست آورد که نیازی به سرعت لایه سطحی و لایه پنهان ندارد. اما با تکنیکی خاص می توان پس از پردازش داده ها به وسیله روش زمان دو جانبه تعمیم یافته (GRM)، ضخامت و سرعت لایه پنهان را تشخیص داد که در طراحی سازه های مهندسی و ابنیه های فنی لحاظ شوند.