سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید اصلانی آملی – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سیستمهای قدرت بزرگ بهم پیوسته اغلب نوساناتی با میرایی ضعیف را بین ژنراتورهای سنکرون و زیر سیستمها تحمل می کنند. این مقاله روشی را بر اساس کاربرد مدل سیستم غیر خطی و روش لیاپانوف مستقیم در بهبود میرایی نوسانات قدرت با استفاده از UPFC ارائه می کند. یک استراتژیکنترل حالت متغیر که سیگنالهای محلی توان اکتیو و راکتیو موجود را بکار می برد، با تحقیقات بسیار بدست آمده است.