سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی جهان اندیش – استادیار دانشگاه شیراز، بخش مهندسی راه و ساختمان، گرایش مکانیک خاک و پ
علی صالحیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، بخش مهندسی راه و ساختمان، گرایش مکانیک خا

چکیده:

تعیین ظرفیت باربری نهایی توده های سنگی در هنگام زلزله، در مناطق زلزله خیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . این تحقیق براساس معادلات گسیختگی هوک – براون، روشی را برایعیین بارِبری ظرفیتِ ِنهایی دینامیکی پی های نواری قرار گرفته بر توده های سنگی کم مقاومت یا خرد شده ارائه می دهد . برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر میدان تنش از روش مشخصه ها
استفاده شده است . شرایط مرزی براساس هندسه مرز و بار وارده به آن تعیین می شوند . جهت تسریع حل معادلات، یک کد رایانه ِای تهیه شده که با استفاده از مشخصات تودة سنگی و شرایط مرزی، حداکثر بار قابل اعمال به پی نواری در هنگام وقوع زلزله را محاسبه می کند . به لحاظ ماهیت دینامیکی مساله، لازم است که وزن توده سنگی در نظر گرفته شود . به عنوان یک نمونه، با استفاده از این روش، نمودار ظرفیت باربری یک پی نواری تحت شرایط مختلف ترسیم شده است .