مقاله کاربرد روش معکوس انتقال حرارت در شناسايي حفره درون مواد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش معکوس انتقال حرارت در شناسايي حفره درون مواد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش المان هاي مرزي
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله روش گراديان مزدوج
مقاله حفره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميزان عدل سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي اردكاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خداداد محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر مساله معکوس در شناسايي حفره درون يک جسم الاستيک دو بعدي با انجام انتقال حرارت مورد بررسي قرار گرفته شده است. بدين منظور از تلفيق روش هاي المان مرزي، الگوريتم ژنتيک و گراديان مزدوج استفاده شده است. اساس روش بر مبناي مينيمم سازي تابع هدفي است که به صورت مجموع مربعات تفاضل دماهاي محاسبه شده و دماهاي اندازه گيري شده از آزمايش انتقال حرارت بر روي مرز خارجي جسم تعريف مي گردد. مينيمم سازي تابع هدف با استفاده از روش گراديان مزدوج صورت مي گيرد. با توجه به بد وضع بودن مساله معکوس و نياز به حدس اوليه مناسب در روش هاي بهينه سازي محلي، در اين مقاله مدلي ابتکاري بر پايه الگوريتم ژنتيک براي تعيين حدس اوليه مناسب ارايه مي شود. با تعيين حدس اوليه مناسب، ادامه کار به روش گراديان مزدوج واگذار شده، موقعيت و هندسه حفره بدرستي مشخص مي شود. از عمده موارد کاربرد اين تحقيق در صنايع ريخته گري است.