سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر فرجی آزاد – کارشناس طرح ملی گاوشان ، امورسد ونیروگاه – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

طرح های استحصال وانتقال آب نیاز به دادهای اطلاعاتی متعددی دارند که اساس طراحی هابرمبنای این اطلاعات برنامه ریزی میشود. لذا در طراحی ها همیشه ناشناخته های متعددی وج ود خواهد داشت که در حین اجرا این ناشناخته ها نمایان می گردند با ظاهروآشکار شدن اطلاعاتی که در زمان طراحی ها مخفی بوده اند . روش مهندسی ارزش رشد ونمو پیدا می کند دراین رابطه طرح ملی گاوشان تجربه مفیدی در نیاز به کاربرد مهندسی ارزش رانشان داده است . بکارگیری روش مهندسی ارزش دراجزای مختلف طرح ملی گاوشان شامل : تغییر طرح فرازبند ، بازنگری سیلاب ها وتدقیق طرح سرریز ، بازنگری وتدقیق طرح پوشش جداره داخلی تونل انتقال باعث گردید تا حدود ۳۸۴۰۰ میلیون ریال در طرح صرقه جویی گردد.