سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاوه پازند – دانشجوی دکتری اکتشاف معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فیروز علی نیا – استادیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کانسارهای عناصر گروه پلاتین (PGE) بیشتر همراه با سنگ های مافیک و اولترامافیک یافت می شوند. در این کانسارها عناصر گروه لاتین همراه با کانی سازی سولفیدی نیکل و مس می باشند. برای اکتشاف این کانسارها بر مبنای الگوی کانسارهای کشف شده در بوشولد و استیل واتر از نسبت های عناصر و نمودارهای نرمالیزه-کندریتی استفاده می شود. منطقه افیولیتی فاریاب بزرگترین ذخیره کرومیت ایران است و مطالعات اولیه نشان داد که حاوی کانی سازی سولفیدی در ایتولوژی های مختلف است. با توجه به شناسایی منابع PGE در لیتولوژیهای مشابه دیگر نقاط دنیا، اقدام به مطالعه عناصر گروه پلاتین در این منطقه شد. با مطالعه میکروسکوپی نمونه ها، فازهای سولفیدی شناسایی و مشخص شد سولفیدها بیشتر شامل پیروتیت، پنتلاندیت، میلریت و هیزولوودیت می باشند. تعداد ۱۸ نمونه پس از مطالعات میگروسکوپی انتخاب و به روش قال گذاری و ICP-MS تجزیه شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ذوب بخشی در گوشته فوقانی صورت گرفته و کانی سازی عناصر گروه پلاتین در منطقه انجام گرفته است و جهت برآورد مقدار دقیق این عناصر باید مطالعات تفصیلی بویژه در سنگ های کرومیتی همراه کانی سازی سولفیدی آن انجام پذیرد.