مقاله کاربرد روش هاي پرامتي در تصميم گيري هاي پليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۲۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش هاي پرامتي در تصميم گيري هاي پليس
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MCDA
مقاله روش هاي غير رتبه اي
مقاله پرامتي- گايا
مقاله دسيژن لب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب حلوايي اميرمسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پليس به عنوان يک سازمان حاکميتي بزرگ مانند هر سازمان ديگري، پيوسته با تصميم گيري هاي متعدد و با سطوح مختلف روبرو است. از آن جايي که اين تصميمات غالبا از اهميت و حساسيت بالايي برخوردارند و هم چنين به نتايج ملموس مثبت و يا تبعات جبران ناپذيري را مي توانند منجر شوند، استفاده از روش هاي پيشرفته تصميم گيري که با توجه به مطالعات گسترده در چنين موقعيت هايي نتايج مناسبي داشته اند ضروري مي نمايد.
روش هاي پرامتي در مواردي که معيارهاي تصميم گيري در تضاد با يکديگر قرار داشته و تصميم گيران اطلاعات پايه در جداول تصميم گيري را ناکافي مي دانند، عملکرد مناسبي دارند. تصميم گيري هاي پليس با خصوصياتي نظير پيچيدگي، تضاد معيارها، تعدد معيارها و … زمينه مناسبي را براي استفاده از روش هاي پرامتي فراهم مي کنند.
اين مقاله مروري بر متدولوژي پرامتي در زمينه پشتيباني تصميم با معيارهاي چندگانه(MCDA)  است. در ابتدا توضيحاتي در مورد مسايل چند معياره ارايه شده و سپس اين نكته را تشريح خواهيم نمود كه مسايل چند معياره، بدون در اختيار داشتن اطلاعات تكميلي مرتبط با اولويت ها و ارجحيت هاي تصميم گيران، نمي توانند مورد بررسي قرار گيرند. اطلاعات در خواستي در پرامتي و گايا براي تحليل گران و تصميم گيران بسيار واضح و خوش تعريف هستند. اين اطلاعات شامل يك تابع ترجيحي مرتبط با هر معيار و هم چنين وزنهايي هستند كه نشان دهنده ي اهميت نسبي معيار مربوطه مي باشد. روش پرامتي-۱ و رتبه بندي كامل در پرامتي-۲ به علاوه ماژول تعاملي تصويري گايا به تشريح و تفسير اين مسايل مي پردازند.
در اين مقاله از ارايه ي تفصيلي ديگر روش هاي پرامتي، به خصوص گايا به علت گستردگي صرف نظر شده است
.