سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک رجبی نسب – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
محمد صیدی جوقان – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
مجید غیاثی – کارشناس مهندسی اکتشاف معدن، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

چکیده:

روش های آماری چند متغیره امکان آنالیز همزمان چندین متغیر را فراهم نموده و در نتیجه ریسک وابسته به تصمیم گیری از نتایج حاصل از این روش ها به مقدار زیادی کاهش می یابد. ناحیه اکتشافی مورد مطالعه در ۱۲۰ کیلومتری شهر زاهدان قرار دارد. نفوذ توده های نیمه عمیق مونزودیوریتی و دایک های دیوریتی در سکانس رسوبی این منطقه، سبب گسلش و دگرسانی گرمابی گسترده ای شده است. تعداد ۶۶۹ نمونه در یک شبکه منظم ازرخنمون های این محدوده برداشت گردید. نمونه ها به روش ICP-MS و برای عناصر W ,Te ,Sn ,Sb ,S ,Pb ,Mo ,Fe Cu ,Cd ,Bi ,Be ,As ,Ag Zn آنالیز و غلظت عنصر Au با استفاده از روش شعله سنجی FA مشخص شد. پردازش اولیه داده ها نشان دهنده غنی شدگی رخنمون های سنگی این محدوده نسبت به برخی ازعناصرمی باشد. به کمک آنالیز خوشه ای HC مهمترین همبو دهای عنصری مشخص گردید. با استفاده از آنالیزمولفه های اصلیPCA مهمترین ناهنجاری ها PC1 شناسایی و با رسم نقشه این متغیر، موقعیت مناطق امید بخش مشخص شد. با مقایسه سطح فرسایش کنونی نسبت به سطح کانی سازی احتمالی، اهمیت این ناهنجاری ها بررسی و مستعد ترین مناطق جهت ادامه عملیات اکتشافی معرفی شد.