سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا قربانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد

چکیده:

یک روش نوین در تامین قطعات نظامی مراکز تعمیراتی ،علاوه بر روش های متداول مثل خرید از خارج ویا ساخت در داخل کشور، روش بازیابی قطعات است . دربازیابی یا ترمیم ، قطعات فرسوده به حالت اول خود برگرداننده می شوند و از نظر کارایی همانند قطعه نو قابل استفاده می باش ند . بازیابی یک روش مطمئن سریع و وری، دانش و تجهیزات مورد نیاز آن نیز در کشور وجود دارد. Ĥ کم هزینه است. فن در بازیابی قطعات با توجه به نوع عیب، جنس و نوع قطعه و قیمت تمام شده برای بازیابی روشی ترجیح دارد که بیشترین مزایا را داشته باشد .قطعات موتور،سیستم
انتقال قدرت،جنگ افزارمربوط به تجهیزات زمینی، هو ایی ودریایی از جمله کاربردهای بازیابی در صنایع نظامی هستند. اهمیت استفاده از روش های بازیابی هزینه تما م شده کمترنسبت به ساخت
مجددبا تعدادکم، صرفه جویی در انرژی ، کاهش زمان تامین قطعه ، جلوگیری از اتلاف منابع معدنی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست می باشد.