سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس آقاجانی بزازی – دانشجوی دکتری دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی اصانلو – استاد دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین سلطان محمدی – شرکت مهندسی مشاور کاوشگران

چکیده:

یکی از مراحل طراحی معادن روباز انتخاب ماشین آلات است که این انتخاب یک فرآیند پیچیده تصمیم گیری چند معیاری میباشد روش اولویت بندی ترجیحات بر اساس مشابهت با حل ایده آل (TOPSIS) یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است که گزینه های مختلف را بر اساس اولویت مرتب می کند.در این مقاله ابتدا معیارهای موثر در فرایند تصمیم گیری انتخاب ماشین آلات معادن روباز معرفی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن این معیارها محاسبه گردید و سپس با استفاده از روش (TOPSIS) بهترین سیستم بارگیری و باربری معدن مس سونگون انتخاب گردید.هدف اصلی این تحقیق استفاده از داده های کیفی و کمی و همچنین ادغام روش تئوری فازی با TOPSIS میباشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با استفاده از این روش زمان محاسبات و تصمیم گیری کاهش قابل ملاحظه ای با روشهای موجود دارد