سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

افشین پرتوی – کاشناس پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
عبدالرسول تلوری – عضو هیئت علمی و معادن طرح و توسعه مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

با توجه به روندرو به گسترش تخریب جنگلهای شمال کشور مطالعه وضعیت پوشش گیاهی مناطق شمالی جهت شناخت عوامل موثر در تخریب اجتناب ناپذیر میباشد یکی از روشهای کارا و مفید در مطالعات پوشش گیاهی پردازش تصویر ماهواره ای بوده که در این روشعلاوه بر شناخت وضعیت موجود م یتوان با مقایسه این وضعیت با وضعیت پوشش گیاهی در سالهای اخیر پی به روند تخریب و همچنین عوامل موثر در تخریب برده که با شناسایی این عوامل گام بسیار مهمی در جهت مهار تخریب و احیای جنگلهای شمال کشور برداشته می شود با توجه به موارد فوق مطالعه ای در جهت شناخت وضعیت پوشش گیاه استان گیلان با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای در فاز شناخت صورت گرفته است دراین مطالعه پس از انجام عملیات مقدماتی اماده سازی تصاویر ماهواره ای روشهای مختلف طبقه بندی مورد ازمون قرارگرفت. با درنظر گرفتن سطح منطقه نوع مطالعه فاز شناخت و عدم انطباق زمان تصویربرداری ۱۹۹۱-۱۹۸۷ و زمان مطالعه ۱۹۹۹ روش density slicing در شاخصهای پوشش گیاهی NDVI مناسب ترین روش شناخت شد. دراین مطالعه پوشش گیاهی استان گیلان در شش کلاس جنگلهای متراکم نیمه متراکم و مخروبه اراضی کشاورزی اراضی بدون پوشش گیاه و مناطق شهری و اراضی پوشیده از ابهای سطحی طبقه بندی گردید.