سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی زرین پور – دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن، دانشگاه یزد
سعید گلوردی یزدی – دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن، دانشگاه یزد
سید حسین مجتهدزاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه یزد

چکیده:

این مقاله درباره روش پی جویی منابع نفت و گاز به کمک مطالعات میکروبی در سطح زمین می باشد. اساس روش بر این اصل استوار است که مقداری هیدروکربن همیشه می تواند از سنگ مخزن خارج شده و با عبور از سنگ پوشش که معمولا صد در صد نفوذناپذیر نیست، به سطح زمین راه یابد. در نتیجه حضور این هیدرو کربن ها در سطح زمین باکتری های خاصی که قادرند به استفاده از هیدروکربن در چرخه زندگی خود هستند، به طور قابل توجهی زیاد شده و تجمع پیدا می کنند. با نمونه گیری از خاک طبق یک شبکه منظم و اندازه گیری باکتری های تجمع یافته با روش های مخصوص می توان به محل های نشت هیدروکربن در سطح زمین پی برد. این محل ها، مکان های مناسب جهت فعالیت های بعدی مانندحفاری می باشند. از آنجا که باکتری های مختلف انواع متفاوت هیدروکربور (C1 تا C8) را مصرف می کنند، با شناسایی نوع باکتری می توان به نوع هیدروکربور مخزن (نفت با گاز) نیز پی برد. از این روش با موفقیت در بعضی از نقاط جهان استفاده شده است.