سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا عظیمی – کارشناس ارشد مدیریت ساخت
اقبال شاکری – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

صنعت ساخت و ساز ، همانند سایر صنایع دیگر ، در حال تجربه تغییرات شگرفی هم در محیط تجاری و هم درسازمان داخلی خود می باشد. برای باقی ماندن در چنین صنعتی نیاز به اطلاعات، روشها و تکنیکهای نوین مدیریت فرایندهای پیچیده و گسترده ساخت ضروری بر پایه مفاهیم و تکنیکهای نوین هزینه یابی « مدیریت هزینه برای پروژه های ساخت » میباشد. در این مقاله ، یک سیستم عملی و کاربردی فعالیت محور و فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارائه و اجزای این سیستم ، چگونگی ارتباط و نحوه تعامل اجزاء سیستم تشریح گردیده است. در این سیستم مدیریت هزینه ، هزینه یابی فعالیتها در پروژه های صنعت ساخت و ساز بنحوی ارائه گردیده است که هزینه های عمومی (سربار) هر فعالیت مشخص شده و نهایتاً هزینه پروژه شفاف و واقعی تعیین گردد. در پایان نیز با مطالعه موردی سیستم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفته است.