سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین میر احمدی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز فن
کیا والفی – دانشجوی دوره دکتری- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران (AIRIC)

چکیده:

تولید الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد (SOFC) بصورت متراکم و با حداقل ضخامت ممکن باعث بهبود هدایت یونی و نشط بندی بهتر گازهای طرفین آن می گردد و امکان کاهش دمای کاری پیل سوختی اکسید جامد رابه لحاظ کاهش افت اهمی آن فراهم می سازد. با استفاده از روش پیرولیز