مقاله کاربرد روش گراديان تراز آب در روش تفکيک تفاضل بردار فلاکس در حل عددي معادلات آبهاي کم عمق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۸۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش گراديان تراز آب در روش تفکيک تفاضل بردار فلاکس در حل عددي معادلات آبهاي کم عمق
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکيک تفاضل فلاکس
مقاله معادلات دو بعدي کانال هاي باز
مقاله روش با قابليت تفکيک بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بغلاني عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله حل معادلات آبهاي کم عمق توسط روش تفکيک تفاضل فلاکس ارايه شد. معادلات حاکم با بهره گيري از روش دستگاه مختصات منحني الخط منطبق بر مرز، از دامنه فيزيکي به دامنه محاسباتي منتقل گرديد تا حل معادلات در مسايل با مرزهاي پيچيده تر نيز امکان پذير گردد. براي به دست آوردن فلاکس عددي از روش حل تقريبي رو استفاده شد. معادلات مربوطه با استفاده از روش حجمهاي محدود جداسازي شدند. براي متوازن کردن بردار ترم چشمه با گراديان بردار فلاکس از روش ساده و قدرتمند گراديان تراز آب (SGM) استفاده شد تا حل عددي بر روي بستر ناهموار نيز امکان پذير گردد. روش ارايه شده قابليت تسخير شوک را نيز داشت. مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازي هاي عددي مسايل کلاسيک با نتايج حاصل از جوابهاي تحليلي و ساير روشهاي عددي، دقت و قابليت مناسب اين روش را نشان داد.