سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی محمودآبادی – کارشناس ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ٬ مدیر عامل مهندسین مشاو
سیدعلی صحاف – دانشجوی دکتری راه و ترابری و رئیس هیأت مدیره مهندسین مشاور بهین تردد

چکیده:

شهر مشهد به لحاظ وجود حرم مطهر امام رضا ( ع ) در طول سال دارای ویژگیهای مختلف حمل و نقل است . در فصل تابستان و عید نوروز به علت حضور زائرین حرم مطهر ٬ شهر مشهد دارای تقاضای سفر خاصی بوده که با تقاضای سفر ایام دیگر سال متفاوت می باشد . فرآیند برآورد تقاضای سفر ٬ بخصوص تقاضای سفر ایام خاص ( تابستان و عید نوروز ) مشهد ٬ فرآیندی پیچیده ٬ زمان بر و هزینه بر می باشد ٬ لیکن در این مطالعه سعی شده تا تقاضای مذکور از راههای ساده تر و از روی آمار شمارش حجم برآورد گردد [۱ و ۲ ] . روش مورد استفاده روش گرادیان ( فرود در تندترین شیب ) می باشد . این روش یک روش تکراری است که با استفاده از یک ماتریس تقاضای ا ولیه و آمار شمارش حجم روی برخی کمانهای شبکه ٬ ماتریسی را برآورد می کند که حجم هایی نزدیک به حجم های مشاهده شده را تولید کند [۳] . در این مطالعه روش مورد اشاره در محیط نرم افزار EMME/ برای شهر مشهد پیاده سازی شده و با استفاده از آمار شمارش حجم شهریورماه ٬ ما ت ر یس تقاضای سفر ایام خاص ( تابستان ) برای شهر مشهد برآورد گردیده است [۴] .