سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی تقی پور – کارشناس ارشد عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

جریان عبوری از اطراف موانع یکی از مسائل مهم در مباحث هیدرودینامیک می باشد که توجه محققان بسیاری را نیز به خود جلب نموده است. براین اساس مطالعات آزمایشگاهی و عددی متنوعی تاکنون شکل یافته است. در میان مطالعات فوق روش گرداب بعنوان یکی از روش های نسبتا موثر جهت شبیه سازی جریان در شرایط مختلف شناخته شده است. در این مدل جریان غیرلزج و غیرقابل تراکم فرض می گردد، ولی اصلاحات لازم جهت کاربرد مدل در شرایط واقعی نیز قابل اعمال می باشد. در مقاله حاضر مدل گرداب جهت ارزیابی میدان اطراف یک استوانه در فضای دور از مرزهای هندسی بکار برده شده و نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی گزارش شده مقایسه گردیده است. نتایج بدست آمده که با تاکید بر نیروهای لیفت و دراگ ارائه گردیده موید توانائی مدل در پیش بینی میدان در اطراف موانع دارد