سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد منفردی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین ناسی پترولوژی دانشگاه تربیت معلم
فریبرز مسعودی – دکتری ژئوشیمی از دانشگاه لیدز انگلستان۱۳۷۵، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت

چکیده:

در جنوب جاجرم (افیولیت شمال سبزوار) واحدهای ولکانیکی ائوسن و پلیوسن رخنمون دارند. سنگ های اصلی آتشفشانی عبارتند از: آندزیت و آدزی بازالت، داسیت داسیت- آدزیتی و توف و توف برش آندزیتی. در بررسی میکروسکوپی، کانی های اصلی نمونه مورد مطالعه، پلاژیوکلاز و پیروکسن هستند که در زمینه شیشه ای با بفت اصلی پورفیری قرار گرفته اند. توزیع اندازه بلورهای پلاژیوکلاز نمونه آندزی-بازالت ائوسن به منظور تعیین زمان رشد و سرعت هسته بندی بلورها مورد مطالعه قرار گرفت. محاسبه انجام شده بر اساس شیب نمودار توزیع پراکندگی بلورهای پلاژیوکلاز نشان می دهد که زمان رشد (t) بلورها پلاژیوکلاز ۱۸/۵۴ سال بوده است. از طرف دیگر سرعت هسته بندی از تقاطع نمودار با محور چگالی تجمعی بلورها محاسبه می شود .