سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین برادران – استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد محمودآبادی – کارشناس ارشد بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان

چکیده:

برای غلبه بر نقاط ضعف روش المان محدود اخیرا روش های بدون المان مورد توجه قرار گرفته اند. در بین این روش ها روش محلی بدون المان پتروف گالرکین (MLPG) به دلیل این که مطلقا از هیچ نوع المانی به صورت آشکار و چه به صورت پنهان استفاده نمی کند، جایگاه ویژه ای دارد. در این مقاله کارآیی نوعی از روش MLPG در حل مسئله ترک بررسی شده است. در تحلیل انجام شده از MLS به عنوان درون یاب و از تابع هویساید به عنوان تابع آزمون استفاده شده است. با انتخاب تابه هویساید به عنوان تایع آزمون همه انتگرال ها به انتگرال مرزی تبدیل شده و سرعت محاسبات بالا می رود. برای ارضای شرایط مرزی اساسی روش ضریب جریمه به کار گرفته شده است. جواب های به دست آمده با یک جواب کم خطا مقایسه شده و نتایج بدست آمده سرعت بالا و دقت خوب روش MLPG را نشان می دهند.