سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جعفر رزمی – استادیار و عضو هیات علمی گروه صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
شهروز بامداد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله مدلی جهت ارزیابی تامین کنندگان با استفاده از روش(Principle Component Analysis) PCA ارایه شده است. این مدل به رتبه بندی تامین کنندگان با توجه به شاخص های مدل می پردازد. این روش در یک شرکت تولیدی پیاده سازی شده است.