سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد صمیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
امیر رضا خویی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله از مدل پلاستیسیتة Cap سه‌سطحی جهت بررسی رفتار پلاستیک مواد حساس به فشار هیدرواستاتیک با کاربرد روش RKPM استفاده می‌شود. مدلهای Cap قادر هستند تا رفتار تنش‌ـ‌کرنش این‌گونه مواد مانند مصالح ژئوتکنیکی، سنگ و بتن را به‌خوبی نشان دهند. از سوی دیگر برای شبیه‌سازی عددی مسائل مطرح‌شده نیز از روش فاقد المان‌بندی RKPM استفاده می‌شودکه همانند سایر روشهای فاقد المان‌بندی بدلیل عدم وابستگی به شبکه المانها، انعطاف‌پذیری بیشتری برای حل دامنه وسیعی از مسایل دارد و غالباً جوابهای دقیق‌تر و با همگرایی بیشتری را نسبت به روشهای قدیمی‌تر همچون روش اجزاء محدود ارائه می‌دهد. در نهایت با در‌نظر‌گرفتن پارامتر‌های Cap مناسب برای مصالح ژئوتکنیکی و بتن که از آزمایشات سه‌محوری به‌دست آمده‌اند، چند مثال کاربردی با روش RKPM ارائه می‌شود و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از روش اجزاء محدود مورد مقایسه قرار می‌گیرد