سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

دکتر نادر سلسبیلی – عضو هیئت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت

چکیده:

دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی به فرصتهای فراوان برای وارد شدن در حل مسأله دارند، بخصوص مسائلی که ناشی از زندگی معمول آنهاست مسائلی که ذهن دانش آموز را به تخیر می اندازد و اعتقاداو را غیر یقینی می کند، مسائلی که هدفدار و مبتنی بر رغبت ها و انگیزه های دانش آموزا باشند و بصورت پروژه ای برای چالش او در موضوعات مورد توجه زنده و جاذب و تفکر برانگیز باشند. حل مسأله و پژوهشگری زمینه مناسبی برای پیدا کردن معنی در یادگیری ها همیاری در حل مساله و مشارکت در یادگیری ها با توجه به بستر و بافت مسائل می باشد. یافتن وحدت و ارتباط زمینه های موضوعی آشنایی با زیر و بم مسائل شهروندی دریافت معنادارتری از ادبیات تاریخ و تحولات اجتماعی مسائل اقلیمی و جغرافیایی محیط زیست مسائل حقوقی اقتصادی تقویت مهارتهای تفکر انتقادی درک مطلب تصمیم گیری فهم مطالب و برقراری ارتباط و مفاهمه از طریق رویکرد حل مسأله در ردسهای اجتماعی و انسانی امکان پذیر می گردد. درچنین دروسی توانایی در اختیار قرار دادن امکانات غنی برای پیشبرد مهارتهای تفکر بخصوص زمینه سازی مهارتهای تفکر سطح بالا چون حل مسأله برنامه ریزی و تصمیم سازی در میان دانش آموزان دوره های مختلف و از جمله در سالهای ابتدایی دارند. اما به نظر می رسد کمتر برای این مقصود مورد استفاده واقع می شوند.