سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاوه پازند – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن یزدانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
امیر ملکی قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن

چکیده:

روشهای آماری چندمتغیره با در نظر گرفتن فرضهای اولیه مورد نیاز و به کارگیری دقت لازم در ارائه یک تحلیل متغیر می توانند رهگشا باشند استفاده از این روشها امکان بررسی همزمان تغییرات چند متغیر را فراهم می سازد. یکی از این روشها رگرسیون چندگانه می باشد که با داشتن سادگی جبری و تفسیر قابل فهم یکیاز روشهای کارآمد در آنالیز داده های چند متغیره است این روش به خصوص در مورد عناصری مانند طلا بسیار مناسب می باشد.