سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مهدی جولائی – دانشجوی دکتری مهندسی نساجی- شیمی و علوم الیاف

چکیده:

امروزه استفاده از مواد کمکی جهت بهبود شرایط رنگرزی و چاپ بسیار اهمیت دارد. بتاسیکلوکسترین ریز کپسول شیمیایی مناسب از لحاظ شرایط فیزیکی شیمیایی برای این منظور می باشد. این ماده به دلیل سطح آبدوست و حفره آب گریزی که دارد در صنایع مختلف به عنوان مواد کمکی استفاده می شود. از لحاظ سمیت بتاسیکلودکسترین طبق گزارشات OECD2 هیچگونه اثر سرطان زایی ندارد و به عنوان مواد کمکی در صنایع غذایی استفاده شده است. هدف از این تحقیق بررسی کاربردهای بتاسیکلودکسترین در رنگرزی و چاپ می باشد و نتیجه این تحقیق استفاده این ماده جهت دستیابی به افزایش راندمان جذب رنگ، بهبود عملیات چاپ، بعنوان تاخیر انداز و … می باشد.