سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
افشین خالدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
اسماعیل میش مست – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
محمدرضا اصغری پور – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
صادق شاه پسندی – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:
زئولیتها کریستالهای آلومینوسیلیکاته هیدراته ای هستند که به طور عمده ای بر ظرفیت تبادل کاتیونی و ویژگیهای جذب سطحی خاک اثر دارند و به طور موثری در جداسازی عناصر سمی از ابهای آلوده به کار برده می شوند. در دهه های اخیر تلاش هایی برای تولید و به کار بردن مواد ارزان قیمت برای حذف آلودگی ناشی از فلزهای سنگین از آب ها و پساب های صنعتی صورت گرفته است. از جمله مواد معدنی که کاربرد وسیعی برای حذف این آلودگی ها پیدا کرده اند، زئولیتها هستند. با توجه به روند رو به رشد استفاده از کانی زئولیت در عرصه های مختلف صنعت، معدن ویژگی هایی همچون افزایش حاصلخیزی خاک، ظرفیت نگهداری بالای آب و عناصر غذایی خاک ، افزایش عملکرد محصولات زراعی، افزایش مدت انبارداری محصولات کشاورزی با حفظ خصوصیات کیفی و غیره موجب شده است که نقش این مواد معدنی پر ارزش در زمینه کشاورزی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.