سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیمان اقتصادی عراقی – گروه علوم زیستی دریا، مرکز ملی اقیانوس شناسی، شبکه جهانی پایش مرجانه

چکیده:

بر طبقپیش بینی های حهانی، کاربرد زیست فن آوری دریایی در تولید فرآورده های زیستی از دریاها در سالهای آینده به تغییرات جدی در تولید دانش جدید علمی و صنعتی و نیز روند بازار فرآورده های زیستی می انجامد . در این مورد جانداران کف زی بدلیل زندگی در شرایط غیر عادی ( فشار بالا و دمای پایین ) دارای اهمیت ویژه می باشند . زیرا شناسایی واکنشهای زیستی آنان می تواند راه گشای ایده پردازی و کاربرد روشهای صتعتی کاملا نوین از لحاظ فشار و دما باشد . تا کنون نیز شناسایی و کاربردهای جدید این فرآورده ها، منجر به کشف مشتقات دارویی، بهداشتی – آرایشی، مکمل های غذایی، آنزیم ها و پیگمانت ها گردیده است . کشف و توسعه منابع دریایی به فاکتورهایی وابسته است که از جمله آنها میتوان به شناسایی فراورده های زیستی جدید، استفاده مناسب از تولیدات ، اپتیمم کردن تولیدات و بهینه سازی موثر و کارآمد تولید اشاره کرد . شناسایی فراورده های زیستی جدید نیز بستگی به پیچیدگی روند مورد مطالعه و ملکولهای مورد نظر، فراوانی ارگانیزمها در طبیعت، منبع ترکیب ، شرایط و وضعیت رشد و مسیر بیو سنتز محصول دارد که نیازمند همکاری تیم های اقیانوس شناس، بیولوژیست ها، شیمیست ها و مهندسین می باشد . در این مقاله برای آشنایی مدیران و پژوهشگران دریایی، وضعیت کنونی و پتانسیل های آتی مهندسی فرآیندهای زیستی مرتبط با اکتشاف، توسعه و استفاده مناسب از ترکیبات و مشتقات دریایی با کاربردهای گوناگون و طراحی روش های توسعه و گسترش مناسب منابع دریایی شناخته شده و همچنین اختراع ابزار و کشف مراحل و فرآیندهای تازه تولید فرآورده های زیستی از دریا با توجه به ظرفیتها و داشته های کشورتوضیح داده شده است .