سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد حسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
نصرا… جواهری – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله سعی شده که نحوه انتخاب مسیر انتقال آب به کمک (GIS) تشریح و به عنوان مطالعه موردی طرح استحصال، انتقال آب و تغذیه مصنوعی منطقه چیخواب واقع در محدوده شهرستان دهلران معرفی گردد. برای این منظور ابتدا با استفاده از تحلیلهای موجود در سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، گزینه های متفاوتی برای محل احداث سد مخزنی و همچنین مسیر انتقال آب مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفت، و در ادامه منحنی های سطح-حجم-ارتفاع مخزن هر یک از گزینه ها به کمک (GIS) تعیین گردید. همچنین بر اساس نقشه های توپوگرافی ۱/۲۰۰۰۰ منطقه، و استفاده از توانائیهای (GIS)، مسیر کانال انتقال و حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی و همچنین تعداد و تنوع سازه های هیدرولیکی مورد نیاز در طول مسیر انتقال از نظر نسبت هزینه به فایده مورد کنترل قرار گرفت، و در پایان با استفاده از اطلاعات تامین شده بوسیله (GIS) (نظیر شیب کف، طول مسیر و …) سازه هیدرولیکیی مورد نیاز در طول مسیر انتقال نظیر کالورت، زیرگذر و سیفون معکوس با در نظر گیری معیارهای مناسب مورد طراحی قرار گرفتند. این مقاله قابلیتهای (GIS) را در روند انجام مطالعات و طراحی هیدرولیکی سازه های آبی نشان خواهد داد.