سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وحید امینی طوسی – کارشناس کامپیوتر گرایش نرم افزار، شهرداری مشهد، معاونت حمل و نقل و تر
مسعود نادرنژاد – کارشناس ارشد راه و ترابری، شهرداری مشهد، معاونت حمل ونقل و ترافیک
آلا نجار وظیفه دان – کارشناس شهرسازی ، همدان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

ابزارهای گوناگونی جهت بهینه سازی سامانه حمل و نقل وجود دارد، یکی از این ابزارها، سامانه اطلاعات مکانی است.در این مقاله تلاش شده است که ضمن ارائه کاربردهای سامانه اطلاعاتمکانی در مدیریت حمل و نقل و ترافیک، با استفاده از نظریه گرافها و الگوریتم دیکسترا جهت پیدا کردن مناسب ترین مسیر به لحاظ زمان و طول سفر بر بستر اطلاعات بدست آمده از سامانه SCATS ارائه کرد. بدین منظور با ساخت گراف شبکه معابر یک محدوده پایلوت در شهر مشهد و مدلسازی ماتریس مجاورت که خود مبتنی بر اطلاعات طول معابر، فازبندی و زمان بندی چراغهای راهنمایی در آن محدوده است. کوتاهترین مسیر از بین مسیرهای ممکن یافته شد.