سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریدون وفایی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ابوذر هادی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی
امیرناصر هراتی – دانشجوی دکترای عمران، محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امین شمس – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی

چکیده:

این مقاله به معرفی و بررسی روش ارزیابی مکانی اثرات (SIAM) برای انجام ارزیابی زیست محیطی (EIA) احداث بزرگراه های شهری با استفاده از GIS می پردازد. مبنای روش SIAM این است که اهمیت اثرات زیست محیطی، درکنار دیگر عوامل، به توزیع مکانی اثرات و محیط تاثیر پذیر وابسته است. اطلاعات تهیه شده در GIS در مراحل شناسایی و پیش بینی اثرات ارزیابی زیست محیطی به کار می رود تابامحاسبه مجموعه ای از شاخص ها اهمیت اثرات ارزیابی گردد. برای هر مولفه زیست محیطی (مانند آلودگی هوا، الودگی صوتی و …) شاخص ها بر اساس توزیع مکانی اثرات محاسبهمی شوند و تجمیع اثرات مطابق با مقیاس هایمشخص تحلیل انجام می شود. با روش SIAM می توان اطلاعات تولید شده در تمامی مراحل EIA را به طور موثری برای ارزیابیاثرات به کار گرفت و با استفاده گسترده تر از GIS به نتایج موثر و مفیدی دست یافت.