سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسمعلی کیانی – دانشجوی دکترای عمران، دانشگاه آلبرتا، کانادا
محمدحسن موسوی زاده – استادیار، دانشگاه صنعت نفت
کوروش محمدی – استادیار، گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی، اطلاعات متعددی که به اشکال مختلف از منابع گوناگون در بازه های زمانی متفاوت جمعآوری میشوند، مطرح میباشد. بنابراین لازم است با بهره گیری از فناوریهای نو و پیشرفته کلیه این اطلاعات در قالب یک بانک اطلاعاتی به صورت منسجم و یکپارچه درآمده، به طور منظم بهنگام شده و با تحلیل و پردازش آنها در فرآیند تصمیمگیری بکار گرفته شوند. سامانههای اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزاری جهت جمع آوری، مدیریت، پردازش و نمایش اطلاعات مکانی و غیرمکانی می تواند در این راه به خدمت گرفته شوند. در این مقاله علاوه بر بیان مختصری از عوامل موثر در بهره برداری و نگهداری از شبکه ها، به چگونگی تهیه بانک اطلاعاتیGIS شبکه های آبیاری و زهکشی مغان، زرینه رود و تجن پرداخته خواهد شد و قابلیتها و تواناییهایی که این سامانه در اختیار کاربران قرار میدهد معرفی میگردد.