سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی عرفانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدباقر شریفی – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مطالعات حاضر به منظور واسنجی برخی پارامترهای هیدرولوژیکی حوضه آبریز نوده می باشد. این حوضه قسمتی از دامنه های شمالی رشته کوه البرزرا شامل میشود می‌گردد که بین رودخانه‌های رامیان و چهل‌چای (مینودشت) قرار دارد و بخشی از حوضه آبریز گرگانرود می‌باشد.. بدین منظور از دو مدل بارش رواناب معتبر بنامهای HEC-1 وHEC-HMS استفاده شده است. برنامه HEC-1 دارای یک روش بهینه سازی قوسی برای تخمین پارامترهای حوضه در صورت وجود داده های بارندگی و رواناب می باشد. مدل HEC-HMS که تکامل یافته مدل HEC-1 می باشد نسبت به مدل مذکور از قابلیتهای بیشتری برای واسنجی بهره می برد.تعدادی واقعه بارش- رواناب استخراج ، و سپس با استفاده از آنها، پارامترهای ورودی مدل HEC-1 و HEC-HMSکالیبره گردید.نتایج حاصل از هر دو مدل برای رگبارهای انتخابی به لحاظ کارشناسی معقول و منطقی بوده و تفاوت عمده‌ای با هم ندارند. اما نرم‌افزار HEC-HMSنسبت به HEC-1 از قابلیت‌های بیشتری برای واسنجی مدل بهره می‌برد. از جمله این قابلیتها، امکان انتخاب توابع هدف (Objective Function) مختلف می‌باشد.