سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرضا الوانکار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدحسن موسوی زاده – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
فرزانه نظری – کارشناس بخش منابع آب مهندسین مشاور لار

چکیده:

برآورد دقیق و صحیح پارامترهای هواشناسی و آب سنجی حوضه های آبریز نقش مهمی در بهینه کردن هزینه ساخت سدها دارد. امروزه با استفاده از رایانه های پیشرفته از نظر سرعت و قابلیت حجم زیاد ذخیره فایل، و وجود نرم افزارهای توانمند سنجش از دور(RS) و سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) می توان محاسبات لازم را با سرعت و دقت بسیار بیشتری انجام داد .دراین بررسی به عنوان نمونه مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی حوضه آبریز سد لتیان در محیط GIS انجام شده است . با استفاده از نقشه های توپوگرافی، مدل رقومی ارتفاعی ( Digital Elevation Model ) تهیه و بکمک آن پارامترهای فیزیوگرافی حوضه به طور دقیق محاسبه گردیده است . با استفاده از (DEM) و میانگین بلند مدت بارندگی و دما در ایستگاههای هواشناسی، مدل رقومی بارندگی (Digital Precipitation Model) و مدل رقومی دمایی (Digital Temperature Model) تهیه شده که بکمک آن میانگین بارندگی و دمای حوضه آبریز محاسبه شده است . بطور مشابه میتو ان مدلهای رقومی را برای تمام پارامترهای هواشناسی نظیر تبخیر ، رطوبت نیز تهیه کرد.برآورد پارامترهای فوق در محیط GIS علاوه بر دقت و سرعت بیشتر امکان ارزیابی و کنترل نتایج نیز ساده تر نموده است . در این مقاله تجربیات بدست آمده و روش انجام کار تشریح شده است.