سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید محمد امین ندائی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه رازی
حدیث السادات ازهر – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه رازی

چکیده:

سد لاستیکی یک تکنولوژی و به عبارت دیگر یک تحول درساخت سازه های هیدرولیکی و بویژه سدهای کوتاه است . قسمت اعظم سد لاستیکی ازیک کیسه بزرگ لاستیکی تشکیل شده است که بوسیله پیچهای مهاری به سطح زیرین سد که می تواند بستر رودخانه و با تاج سدهای دیگر باشدمتصل میشود این کیسه میتواند بوسیله آب یا هوا پر و خالی گردد و قابلیت انقباض و انبساط را داراست . دراین مقاله سعی شده درابتدا به معرفی سد و بیان تاریخچه ای کوتاه ازاستفاده این نوع سد در مناطق مختلف جهان پرداخته شود و سپس این مقاله چگونگی ساخت سد ، چگونگی اجرا ،سیستمهای کنترل ، عملکرد و مراقبت و پشتیبانی آن را مورد بحث قرار میدهد وهمچنین درآخر به بیان برخی مزایا و معایب این نوع سد می پردازد . اعتقاد براین است که باتوجه به عدم شناخت بخش عمده ای ازجامعه علمی و مهندسی کشور ازاین نوع سد این مقاله بتواند راه را برای تحقیقات بعدی این سد و توسعه آن درکشور بازکرده و پیشرفتهای بعدی را موجب شود .