سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد ملک محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن . دانشکده معدن،متالورژی ون

چکیده:

با توجه به عدم توزیع زمانی مناسب و کمبود های بارندگی در کشور آب های زیرزمینی به عنوان منابعی قابل اعتماد و پایدار که در مقایسه با آب های سطحی کمتر دستخوش تغییرات ناشی
ازخشکسالی می گردند ازاهمیت ویژه ای برخوردارند . در این راستا یکی از راه های مناسب ،مقر ون به صرفه و با کمترین اثرات مخرب زیست محیطی جهت توسعه ذخایرآب،استفاده از سد های زیرزمینی است .این مقاله به معرفی خصوصیات عمومی سدهای زیر زمینی و کاربرد آنها پرداخته وشاخص های مکان یابی شامل شرایط زمین شناسی،هیدرولوژی،هیدروژئولوژی ،هیدروشیمی و زیست محیطی جهت ساخت اینگونه سازه را بررسی می کند . در ادامه بر اساس نمونه های اجرا شده در کشور ویژگی های فنی و اقتصادی این نوع سدهادرمقایسه با سایر روش های توسعه منابع آب زیرزمینی وهمچنین مزایا،معایب و محدودیت های اجرایی آن را ارایه می کند؛ نهایتا جایگاه این تکنولوژی نوین را در برنامه ریزی بهره بر داری بهینه وحفاظت از سفره های آب زیر زمینی ایران به ویژه در مناطق خشک و حاشیه های کویری که منابع سطحی کافی و دایمی ندارند را مشخص می سازد