مقاله کاربرد سرعت متوسط عمقي در تخمين ضريب پخش طولي آلودگي در رودخانه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و فاضلاب از صفحه ۹۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد سرعت متوسط عمقي در تخمين ضريب پخش طولي آلودگي در رودخانه ها
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضريب پخش طولي
مقاله کانال باز
مقاله سرعت متوسط عمقي
مقاله مديريت آلودگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گيوه چي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فغفورمغربي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين پروفيل بستر رودخانه و توزيع سرعت متوسط عمقي به عنوان اطلاعات پايه در استفاده از معادلات تجربي و تحليلي براي تخمين ضريب پخش طولي آلودگي، همواره مورد توجه محققان بوده است. با استفاده از مدل ساده ارايه شده توسط مغربي که توانايي تخمين خطوط هم سرعت بي بعد در مقطع عرضي رودخانه ها و کانال ها را داراست، مي توان به تخمين توزيع سرعت متوسط عمقي مبادرت ورزيد. اطلاعات مورد نياز در اين مدل شامل پروفيل بستر، توزيع تنش برشي و زبري بستر است. با مقايسه اطلاعات ميداني سرعت متوسط عمقي و ضريب پخش طولي آلودگي با سرعت متوسط عمقي تخمين زده شده با استفاده از روش مغربي و ضريب پخش طولي آلودگي که با استفاده از آن برآورد شد، نتيجه گرديد که اين روش از دقت مناسبي در تخمين سرعت متوسط عمقي برخوردار است.