سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابراهیم حاجی لو – گروه مهندسی مکانیک , دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران , اهواز

چکیده:

بررسی تجربی و تحلیلی برای تعیین میزان تاثیر استفاده از سرمایش تبخیری در کندانسورهوایی کولرهای خانگی انجام گرفته شد . کندانسور تبخیری می تواند حرارت بیشتری را از کولردفع نماید و در نتیجه در شرایط آب و هوایی بسیار گرم مانه از کاهش ظرفیت سرمایشی کولر وافزایش مصرف برق می گردد . برای تبدیل کندانسور هوایی به تبخیری دو طرح ارائه گردید . درطرح تزریق مستقیم آب بر روی لوله های کندانسور پاشیده می شود و در طرح پوشال دیواری آب بر روی دیواره پوشالی که در مسیر کندانسور تعبیه شده پاشیده می شود . وضعیت ترمودینامیکی سیستم بعد از انجام هر دو طرح تجربی اندازه گیری شد و با وضعیت معمول آن مورد مقایسه قرار گرفت . تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان می دهد که هر دو طرح پیشنهاد شده در افزایش ضریب عملکرد , افزایش اثر تبرید و کاهش توان الکتریکی مصرفی کولر تا حدود ۱۰ % موثر میباشند . علاوه بر این نتیجه گیری شد که با انجام پاره ای اصلاحات در طرحهای مذکور میتوان ظرفیت را تا حد بیشتری بهبود داد