سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا فریور – کویر تایر
سید مهدی امیر جهانشاهی – گروه آمار دانشگاه بیرجند
محمد رضا علی آبادی – کویر تایر

چکیده:

در این مقاله متوسط ضایعات هفتگی تولید شده در کارخانه مورد تحلیل و مدلسازی و درنهایت پیش بینی قرار می گیرد .اطلاعات مورد نیاز مربوط به سالهای ۸۱ الی ۸۳ می باشند . برای تحلیل داده ها و انجام پیش بینی ها از روشهای هموارسازی نماییو باکس و جنکینس استفاده شده است . همچنین برای انتخاب بهترین روش پیش بینی از شاخصهای ارزیابی خطای الگو مانند MAPE,MAD,MSE استفاده شده است و بر این اساس به پیش بینی متوسط ضایعاتی که در شش هفته بعد خواهیم داشت پرداخته ایم .