سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آصف زارع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
نرگس شفاعی بجستانی –

چکیده:

در این مقاله، پیش بینی سری زمانی شاخص بورس تهران بر اساس مفهوم سری های زمانی فازی انجام شده است، همچنین روش جدیدی بر مبنای نوعی آموزش پیشنهاد می شود. پیش بینی سری زمانی نام نویسی دانشگاه آلاباما نیز برای بیانمفاهیم و مقایسه انجام شده است. در اغلب روش های قبلی، مقادیر سری های زمانی در هر نقطه قطعی در نظر گرفته شده است، اما در واقع قطعی نیست ومی تواند فازی در نظر گرفته شود.