سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی مختاری – دانشجوی دوره PHD بهداشت محیط ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت
کاظم ندافی – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر حسین محوی – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیمین ناصری – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

عوامل متعددی چون کمبود منابع آب آشامیدنی و هزینه بالای طرحهای تامین آب در اجتماعات کوچک ، باعث شده سامانه های ساده و ارزان قیمت ، جهت تامین آب آشامیدنی این مناطق مورد توجه قرار گیرد . در این بین ، سامانهه ای در نقطه مصرف ، امروزه در اکثر نقاط دنیا مورد توجه قرار گرفته است. صافی های سفالی ، به عنوان یک سامانه در نقطه مصرف ، توانسته جایگاه مناسبی را به عنوان یک روش ساده و مطمئن جهت تامین آب به خود اختصاص دهد. با توجه به اهمیت این صافیها ، در این تحقیق قابلیت کاربرد سفالهای سنتی ایران به عنوان صافی جهت تصفیه اب آشامیدنی مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از لوله های سفالی ساخته شده از خاک رس ( با خلوص ۹۰% ) و قرار دادن این لوله ها در پایلوت ، و عبور آب از جداره های این لوله ، تعدادی از پازامترهای کیفی آب ، قبل و بعد از عبور از جداره لوله های سفالی اندازه گیری شد . با محاسبه راندمان حذف این پارامترهای کیفی آب ، قبل و بعد از عبور آب از جداره لوله های سفالی اندازه گیری شد. با محاسبه راندمان حذف این پارامترها توسط لوله ها مشخص شد که صافی های سفالی مورد استفاده ، توانایی حذف بالای آلاینده های شاخص میکربی ( کلیفرمها و کلیفرمهای گرماپای) و کدورت آب را داشته و می توانند ۷۰ درصد رنگ آب ورودی را حذف کنند . اما این سامانه نمی تواند جامدات محلول ، هدایت الکتریکی ، سختی ویون نیترات آب را حذف کند. همچنین با انجام آزمونهای آماری من – ویتنی یو تست و آزمون T-Test ثابت شد که ضخامت لوله سفالی و سری شدن لوله ها تاثیری بر میزان حذف ناخالصی های مورد آزمایش ندارد . این تحقیق نشان داد که صافی های سفالی جهت تصفیه آب خانگی در نقاطی که آب آلودگی میکربی داشته یا کدورت بالایی دارد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.