سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نوری سپهر – گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
سیمین ناصری – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهناز مظاهری – بخش بیوتکنولوژی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

دفع فاضلاب صنایع چرمسازی به محیط به دلیل وجود غلظتهای بالای کروم ۳ ظرفیتی و تبدیل آن به کروم ۶ ظرفیتی اثرات زیست محیطی خطرناک بسیاری را برجای می گذارد. امروزه درمطالعات آزمایشگاهی از قارچها در بیوتکنولوژی محیط زیست استفاده شده است. یکی از این قارچها، قارچ عامل پوسیدگی سفید است که از خانواده بازیدومیستها بوده و گونه فانروکیبت کرایزوسپوریم، یکی از قارچهای مهم این خانواده است. تاکنون گزارشی در سطح جهان در زمینه کاربرد این قارچ در حذف فلزات سنگین مشاهده نشده است و در کشور مانیز هیچ مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته است. هدف از این پژوهش که از نوع بنیادی کاربردی می باشد تعیین حد تحمل قارچ در پساب واقعی واحد کروم زنی یک واحد چرمسازی منتخب و پتانسیل آن در حذف کروم در مقیاس آزمایشگاهی است.