سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
فائزه سپهری فر – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
محمد یاورزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
اسماعیل شیدای – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ

چکیده:

رشد سریع جمعیت به همراه افزایش عمومی استانداردهای زندگی در بسیاری از کشورها باعث افزایش تقاضای آب بمنظور آبیاری، صنعت و مصارف شهری و کاهش کیفیت آب در دسترس سطحی شده است. سنجش از دور قادر است نقشی کلیدی در تعیین و تخمین عرصه و مقدار حجم آب ایفا کند. این تحقیق بر استفاده از سنجش از دور در شناسایی و اندازه‌گیری آب سطحی در حالت مایع تمرکز دارد تا از این طریق بتوان به اطلاعاتی در زمینه ویژگی‌های مربوط به آب‌های سطحی مثل بار رسوبی مواد معلق و کیفیت آب دست یافت. تحقیقات انجام شده در ایالات متحده نشان می‌دهد که استفاده از سنجش از دور در هیدرولوژی و منابع آب نسبت سود به هزینه را از ۷۵:۱ تا ۱۰۰:۱ افزایش دهد. این تخمین‌ها بر مبنای فواید داده‌های سنجش از دور در پیشگیری از سیل، ارتقای طراحی سیستم‌های آبیاری و سازه‌های هیدروالکتریکی و هر آنچه به نوعی با موضوع حجم و محل جاری شدن آبهای سطحی مرتبط بوده است انجام گرفته است. اندازه‌گیری آبهای سطحی در مقاطع مختلف چندین ساله می‌تواند در تشخیص تغییرات بلند مدت رژیم آب به ما کمک کند.