سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرزو کریمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست واحد علوم و تحقیقات اهواز، آب و
نعمت ا… جعفرزاده – دکتری بهداشت محیط، عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور
مهران افخمی – دکتری مهندسی محیط زیست، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

امروزه اکثر ابهای طبیعی در معرض آلودگی قرار گرفته یا آلوده شده اند. اطلاع از وضعیت کیفیتی آبهای سطحی و زیر زمینی با استفاده از شاخص های کیفیت آباین امکان را فراهم می سازد تاضمن استفاده از اطلاعات بدست آمده در مواقع لزوم بتوان راهکارهای مدیریتی را اتخاذ نمود که کمترین آسیب به این منبع مهم و حیاتی وارد گردد. استفاده از شاخص های طیفی و تکنولوژیهای سنجش از دور برای کنترل و پایش کیفیت آب رودخانه ها و مخازن، آبهای زیر زمینی بسیار مقرون به صرفه بوده، خصوصا هنگامیکه نیاز به داشتن اطلاعات از چند منبع آبی مورد نیازباشد. ویژگی های طیفی آب تمیز و عاری از املاح و رسوبات با آب دارای ناخالصی متفاوت بوده و بر اساس غلظت و نوع و ترکیبات مواد مختلف بازتابشهای متفاوتی از خود بروز می نمایند. تصاویر ماهواره ای تهیه شده از وضعیعت منابعدر گذشته و حال بررسی گشته، ویژگیهای مهم استخراج و در بانکهای اطلاعاتی GIS جهت پردازش و استخراج نتایج ذخیره می شوند. از این روش می توان برای اندازه گیری و شناسایی شاخص های کیفیتی چونکدورت رسوبات معلق مواد آلی و محلول، غلظتکلروفیل a، پدیده یوتیرفیکاسیون ، دما، وضعیت سفره های آب زیر زمینی ، تخمین بارش و روان آبها، کنترل وضعیت منابع یخ و برف استفاده و میزان جذب و پراکندگی نور و ارتباط بین آنها را در تصاویر دریافتی مشخص نمود. حسگرهای سنجش از دور تصاویر را با استفاده از طیفهای مختلف رنگ و یا ویژگی های حرارتی ثبت می کنند. بانکهای اطلاعاتی تهیه شده حاصل از تصاویر ماهواره ای به همراه اندازه گیری های میدانی ابزار مدیریتی قوی برای برنامه ریزان و طراحان بوده و براحتی می توانند راهکارهای مدیریتی و پهنه بندی آب را در منطقه مورد مطالعه بدست آوردند.