مقاله کاربرد سنجش از دور در پي جويي پوميس در پيرامون قله دماوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۳ تا ۸ منتشر شده است.
نام: کاربرد سنجش از دور در پي جويي پوميس در پيرامون قله دماوند
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زاويه طيفي
مقاله پوميس
مقاله سنجش از دور
مقاله سنجنده ASTER
مقاله مدل رقومي ارتفاع
مقاله سنجنده ETM+

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: فريدوني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: متكان علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش براي نخستين بار پوميس هاي پيرامون قله دماوند با استفاده از داده هاي ماهواره اي ETM+، Aster، IRS و مدل رقومي ارتفاع (DEM) مورد بررسي قرار گرفته است. در ابتدا تصحيحات اتمسفري، توپوگرافي و هندسي بر روي داده هاي ماهواره اي انجام شد. پس از عمليات پيش پردازش (Preprocessing) روش هاي تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي (PCA)، تبديل رنگ IHS، ترکيبات رنگي دروغين (FCC)، عامل شاخص بهينه(OIF) و طبقه بندي نظارت شده (Supervised classification) به کارگرفته شد. ترکيب باندهاي ETM+ در آشکارسازي معادن پوميس توانايي بالايي دارد. توانايي تصوير PAN در تشخيص جاده ها و سينه کارهاي معدني و نيز در ترکيب دقت مکاني با محدوده مریي و فراسرخ (مادون قرمز) نزديک (VNIR) سنجنده Aster بهتر از سنجنده ETM+بوده است. روش هاي IHS و PCA تقريبا به طور يکسان نواحي پوميسي و تراکي آندزيتي را آشکارسازي مي نمايد. محدوده طيفي VNIR با توجه به شدت روشنايي بيشتر و تغييرات توپوگرافي و پوشش گياهي، مناسب نبوده و باعث تداخل کلاس ها مي شوند. در مجموع، براي بيشتر سنگ ها محدوده طيفي فراسرخ متوسط (SWIR) بيشترين کارآيي را در مقايسه با محدوده طيفي VNIR دارد. استفاده از DEM براي جداسازي زمين هاي کم شيب که محل انباشت پوميس هاي ريزشي هستند، در مناطق شمالي و خاوري و برخي از نواحي جنوبي قله موثر بوده است. به علت محدود بودن تعداد پيکسل هاي نمونه برداري، الگوريتم مورداستفاده در طبقه بندي نظارت شده، روش زاويه طيفي(SAM) است. در نهايت، پراکنش پوميس در چارچوب نقشه پتانسيل پوميس ارایه شد. با محاسبه سطوح همپوشاني لايه سازند زمين شناسي موثر با محدوده هاي سينه کارهاي معدني استخراج شده از تصوير PAN مقدار اين همپوشاني ۹۳ در صد به دست آمد.